Een nieuwe experimentele
ingreep voor type 2-diabetes

Gebruikt u minimaal één oraal glucoseverlagend
middel, maar geen insuline of GLP-1?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deelname aan
de klinische studie met de naam REVITA-1. Meer informatie.

NAGAAN OF U IN AANMERKING KOMT

RevitaTM DMR-ingreep


WAT IS REVITA DMR?

Uit nieuw onderzoek blijkt dat hormonen die in de darmen worden aangemaakt, een grote invloed op de bloedsuikerspiegel hebben en dat type 2-diabetes mogelijk een aandoening van het spijsverteringskanaal is. De Revita DMR-ingreep (DMR: duodenal mucosal resurfacing) is een nieuwe experimentele behandeling voor type 2-diabetes die zich richt op de twaalfvingerige darm (duodenum), een onderdeel van de dunne darm. In de twaalfvingerige darm begint de opname van voedingsstoffen en worden hormonen aangemaakt die de bloedsuikerspiegel reguleren. Het doel van de Revita DMR-ingreep is om op een veilige manier de binnenzijde van de twaalfvingerige darm aan te passen om zo de manier te veranderen waarop uw lichaam suiker uit voeding opneemt en verwerkt. Hierdoor krijgt u mogelijk meer controle over uw bloedsuikerspiegel.

HOE WORDT DE INGREEP UITGEVOERD?

Aan het begin van de RevitaTM DMR-ingreep wordt via de mond een kleine flexibele camera een endoscoop genoemd ingebracht, die via de maag naar de dunne darm wordt geleid. Deze veel gebruikte procedure wordt aangeduid als endoscopie van het bovenste deel van het spijsverteringskanaal. Met behulp van de endoscoop worden via de mond katheters ingebracht in de dunne darm. Met een verwarmd ballonnetje aan het uiteinde van de katheter wordt de wand van de twaalfvingerige darm behandeld. Deze thermische behandeling verandert de langs de binnenzijde van de twaalfvingerige darm gelegen cellen die verantwoordelijk zijn voor de opname van glucose en voor de afgifte van hormonen die de glucoseregulatie beïnvloeden.

De Revita DMR-ingreep is experimenteel en is alleen beschikbaar via klinische onderzoeken. Hieronder kunt u meer lezen over het onderzoek en nagaan of u in aanmerking komt.


REVITA-1

Tijdens het REVITA-1-onderzoek wordt gekeken naar de veiligheid en mogelijke voordelen van de Revita™-ingreep. Deze experimentele, minimaal invasieve behandeling waarbij niet wordt gesneden, wordt uitgevoerd bij mensen met type 2-diabetes om een betere controle van de bloedsuikerspiegel te realiseren. Om eventueel in aanmerking te komen voor deelname moet u aan bepaalde inclusiecriteria voldoen. Om na te gaan of u in aanmerking komt, gaat u verder met de volgende stap.

Neem de volgende stap

Hebt u type 2-diabetes en neemt u al minimaal één oraal glucoseverlagend middel, maar gebruikt u geen insuline of GLP-1? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deelname aan de klinische studie met de naam REVITA-1. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Vul dan onze korte vragenlijst in.Vragenlijst voor patiënten

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Wat is de Revita DMR-ingreep?

De REVITA DMR-ingreep is een experimentele, minimaal invasieve ingreep waarbij niet wordt gesneden. Deze wordt uitgevoerd bij mensen met type 2-diabetes, en richt zich op het gedeelte van de dunne darm waar de opname van voedingsstoffen begint en waar hormonen worden aangemaakt die de bloedsuikerspiegel reguleren. Het doel van de Revita-behandeling is om op een veilige manier de binnenzijde van de twaalfvingerige darm aan te passen om zo de manier te veranderen waarop uw lichaam suiker uit voeding opneemt en verwerkt.

Hoe wordt de Revita-ingreep uitgevoerd?

Aan het begin van de RevitaTM DMR-ingreep wordt via de mond een kleine flexibele camera een endoscoop genoemd ingebracht, die via de maag naar de dunne darm wordt geleid. Deze veel gebruikte procedure wordt aangeduid als endoscopie van het bovenste deel van het spijsverteringskanaal. Met behulp van de endoscoop worden via de mond katheters ingebracht in de dunne darm. Met een verwarmd ballonnetje aan het uiteinde van de katheter wordt de wand van de twaalfvingerige darm behandeld. Deze thermische behandeling verandert de langs de binnenzijde van de twaalfvingerige darm gelegen cellen die verantwoordelijk zijn voor de opname van glucose en voor de afgifte van hormonen die de glucoseregulatie beïnvloeden.

Wat kan ik tijdens/na de ingreep verwachten?

Om de behandeling voor u zo comfortabel mogelijk te maken wordt de Revita DMR-ingreep onder verdoving uitgevoerd, waarbij u wordt gevraagd om vanaf de voorgaande avond niet te eten. De ingreep zelf duurt ongeveer anderhalf uur. U wordt nauwlettend in de gaten gehouden en zal worden gevraagd om in het ziekenhuis te blijven totdat de onderzoeksarts beslist dat u naar huis mag. Vaak mag u de volgende dag al gaan, maar dit kan ook (maximaal) twee dagen later zijn. Tijdens de twee weken die volgen, moet u enkele aanpassingen in uw voedingspatroon doorvoeren.

Wie kan deelnemen?

Hebt u type 2-diabetes en gebruikt u al minimaal één glucoseverlagend middel, maar gebruikt u geen injecteerbare middelen, zoals insuline of GLP-1? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor dit onderzoek. Meer informatie

Welk bedrijf is de sponsor van het onderzoek?

Het REVITA-1-onderzoek wordt gesponsord door Fractyl Laboratories, Inc., een bedrijf dat zich tot doel stelt mensen af te helpen van het dagelijkse ongemak dat de behandeling van type 2-diabetes met zich meebrengt, artsen een veilige, betrouwbare behandelmogelijkheid te geven en de enorme gevolgen van diabetescomplicaties op menselijk en financieel vlak voor patiënten, ziekenhuizen en betalers te verlagen. Meer informatie is te vinden op www.fractyl.com.

Top